Възможности за леене под налягане

Разнообразие от опции, които отговарят на вашите изисквания.


Сила на затваряне

Силата на затягане на нашите машини варира от 50-450 тона, което позволява производството на малки до големи артикули.


Автоматично изваждане

Използваме автоматично изваждане на необходимите компоненти, за да избегнем повреда от свободно падане.


Медицински компоненти

Ние предлагаме производство на медицински компоненти до опаковки без човешки контакт.


Електрически машини

Ние използваме напълно електрическа машина, за да постигнем прецизно и повтарящо се впръскване на специфични компоненти.

Първи Fanuc 450Тона в България

GDI Corporation разполага с първата изцяло електрическа шприц машина Fanuc 450Тона в България, позволяваща прецизно шприцване за инструменти с повече гнезда или по-големи артикули.

Нашата техника

По-долу са някои от марките, които използваме за производство.