Логистични услуги

GDI разполага с камиони, които доставят партньорски продукти.